23/10/2021 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tị dịch nhàn cư cảm tác kỳ 5
避疫閒居感作其五

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 15/07/2021 09:22

 

Nguyên tác

籠鳥盎魚言雅趣;
如今始了鳥魚心。
化兒三月擒人類;
何日開籠縱故林?

Phiên âm

Lung điểu áng ngư ngôn nhã thú,
Như kim thuỷ liễu điểu ngư tâm.
Hoá nhi tam nguyệt cầm nhân loại,
Hà nhật khai lung túng cố lâm?

Dịch nghĩa

Chim trong lồng, cá trong ang, cho là nhã thú,
Đến nay mới hiểu tâm tình của chim, của cá.
Trẻ tạo hoá nhốt loài người đã ba tháng rồi,
Biết ngày nào mới mở cũi thả cho về rừng cũ?

Bản dịch của Châu Hải Đường

Chậu cá lồng chim rằng nhã thú;
Đến nay mới hiểu cá chim cùng.
Ông xanh ba tháng giam nhân loại,
Rừng cũ ngày nao được xổ lồng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Tị dịch nhàn cư cảm tác kỳ 5