25/10/2021 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 030
山居百詠其三十

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:20

 

Nguyên tác

山居深隱閉禪關,
喜得浮生日日閑。
坐聽松風焱不法,
大王嘉膳孰能餐。

Phiên âm

Sơn cư thâm ẩn bế thiền quan,
Hỉ đắc phù sinh nhật nhật nhàn.
Toạ thính tùng phong diễm bất pháp,
Đại vương gia thiện thục năng xan.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thâm ẩn đóng thiền quan,
Vui kiếp phù sinh bữa bữa nhàn,
Pháp diệu ngồi nghe tùng dậy gió,
Cơm vua thịnh soạn mặc tình xơi.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 030