03/06/2023 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huỳnh hoả
螢火

Tác giả: Triệu Chấp Tín - 趙執信

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2019 22:32

 

Nguyên tác

和雨還穿戶,
經風忽過墻。
雖緣草成質,
不借月為光。
解識幽人意,
請今聊處囊。
君看落空闊,
何異大星芒。

Phiên âm

Hoà vũ hoàn xuyên hộ,
Kinh phong hốt quá tường.
Tuy duyên thảo thành chất[1],
Bất tá nguyệt vi quang.
Giải thức u nhân ý,
Thỉnh kim liêu xử nang[2].
Quân khan lạc không khoát,
Hà dị đại tinh mang.

Dịch nghĩa

Cùng mưa bay vào nhà
Gặp gió bỗng qua tường
Thân tuy ra từ cỏ
Sáng không mượn ánh trăng
Hiểu được ý ẩn sĩ
Xin tạm mời vào túi
Bác xem vào nơi thoáng rộng
Khác gì ánh sao to

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cùng mưa luồn dưới mái
Gặp gió bỗng qua tường
Thành chất tuy từ cỏ
Sáng không nhờ ánh trăng
Cảm thông cùng ẩn sĩ
Túi tạm mời vào trong
Bác thấy nơi thông thoáng
Ánh sao to chẳng nhường
[1] Theo Lễ ký, đom đóm từ cỏ mục hoá ra.
[2] Cho vào túi. Xa Dận nhà nghèo không có tiền mua dầu, ngày hè làm một cái túi đựng đom đóm, soi ánh sáng vào sách mà học thâu đêm, sau quả nhiên thành đạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Chấp Tín » Huỳnh hoả