17/01/2021 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát Tây Ban Nha
Испанская песня

Tác giả: Mikhail Svetlov - Михаил Светлов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2018 09:05

 

Nguyên tác

Над израненной пехотой
Солнце медленно плывет,
Над могилой Дон-Кихота
Сбросил бомбу самолет.

И в дыму военной бури,
И у смерти на краю
Ходит с песней Ибаррури -
Ходит женщина в бою.

Я хотел бы с нею вместе
Об руку, ладонь в ладонь,
У пылающих предместий
Встретить полночи огонь,-

Чтоб отряды шли лавиной,
Чтобы пели на ходу
Все, что пела Украина
В девятнадцатом году;

Чтоб по улицам Толедо
С этой песней прошагать,
Теплым воздухом победы
Учащенно задышать!..

Над землей военнопленной,
Над Севильей держит путь
Гул, мешающий вселенной
Утомленной отдохнуть.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Mặt trời đi chậm bước
Nhìn nghĩa quân bị thương
Phi cơ ném quả bom
Lên mộ Đông Ky-sốt

Trong bão lên, trong lửa
Cái chết đưa cánh tay
Và I-ba-ru-ri
Hát reo khi giáp chiến

Nhớ người khuôn mặt sáng
Đêm khuya, Đo-lo-re
Trên ngã tư bão lửa
Hứng đạn như mùa hè

Dòng người đi ào ạt
Và nâng cao tiếng hát
Mà U-kren đã hát
Trong Cách mạng tháng Mười

Ai băng thành Tô-lét
Tiếng hát nhịp bước đi
Ngày mai ta thắng giặc
Vui xiết kể lòng ta!...

Trên địa ngục trần gian
Trên thành phố Xê-vin
Tiếng sấm vang dậy đất
Như hồi chuông báo gấp
1936
Nguồn: Thơ Liên Xô, Nhiều tác giả, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Svetlov » Bài hát Tây Ban Nha