27/11/2020 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niềm đau tấc cỏ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:28

 

Ôi, Cỏ mang tên Người Đẹp[1]!
Nét mày hay nét gươm đây?
Còn có sử xanh nào chép
Ngoài đôi nét máu xanh này?

Nhưng đọc cho tròn huyết tích,
Mong gì lũ sóng sông Ô!
Dựng lại cho tròn thảm kịch,
Mong chi dãy đá bên mồ!

Đá loạn khéo bày nên trận,
Sóng kêu hệt tiếng vong hồn;
Chưa dễ vào sâu nỗi hận
Mọc từ xương thịt héo hon...

Ai biết chiều nay gió vỡ
Thành muôn "mảnh hát" không tên
Phảng phất hơi Nam giọng Sở
Là gươm Người Đẹp múa lên?

Từng nét mày ngài cong vút,
"Cố Viên" hai chữ hằn ngang.
Lòng cỏ u hoài đã trút,
Xa xanh rồi hiểu cho nàng.
Sàigòn, 20-10-68

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971
[1] Cỏ Ngu mỹ nhân mọc trên mộ Ngu Cơ bên bờ Ô Giang, lá sắc như gươm. Ai qua lại đó hát giọng phương Nam, tức thì lá cỏ múa lên, vì quê Nàng ở đất Sở. Hát giọng Bắc, cỏ bất động.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Niềm đau tấc cỏ