26/01/2022 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên bảo 3
天保 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 11:41

 

Nguyên tác

天保定爾,
以莫不興。
如山如阜,
如岡如陵,
如川之方至,
以莫不增。

Phiên âm

Thiên bảo định nhĩ,
Dĩ mạc bất hưng.
Nhu sơn như phụ,
Như cương như lăng.
Như xuyên chi phương chí,
Dĩ mạc bất tăng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cho ngài, Trời đã định qua
Để cho mọi việc thành ra thịnh giàu
Như núi gò, phúc cao vời vợi
Lại còn so sánh với nổng đồi
Như sóng cuồn cuộn chảy xuôi
Việc gì đều cũng tăng bồi thêm lên
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thiên bảo 3