25/10/2021 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 080
山居百詠其八十

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:55

 

Nguyên tác

山居夜半子規啼,
瀑布巖前瀉碧溪。
未到盡驚山險峻,
曾來方識路高低。

Phiên âm

Sơn cư dạ bán tử quy đề,
Bộc bố nham tiền tả bích khê.
Vị đáo tận kinh sơn hiểm tuấn,
Tằng lai phương thức lộ cao đê.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tiếng quốc nửa đêm kêu,
Gành trước khe xanh thác đẹp kề,
Chưa đến phập phồng non hiểm trở,
Qua rồi mới biết lối cao đê.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 080