28/10/2020 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi D.V.Davưđov
Д. В. Давыдову

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 18:21

 

Nguyên tác

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

Bản dịch của Thuý Toàn

Gửi anh, hỡi chàng thi sĩ!
Gửi anh, hỡi vị anh hùng!
Tôi không được cưỡi trên mình tuấn mã
Phóng theo anh trong lửa táp, đạn gầm
Tôi cầm cương con ngựa Thơ ngoan ngoãn
Mang bộ đồ cổ kính của Làng Thơ:
Nhưng hỡi anh, chàng kỹ sĩ diệu kỳ
Ngay trong cả công việc này khó nhọc
Đối với tôi anh vẫn là thầy học
Anh vẫn là một vị tướng chỉ huy
Giá phải là Pu-gat của tôi kia
Chỉ thoáng nhìn cũng rõ là tên bợm
Và Cozac tính ngang tàng ngay thẳng!
Trong đội quân tiền vệ của anh
Ắt đã là một viên đội kiên cường.
1836
Nguồn: Tuyển tập Alexandr Puskin (Thơ, trường ca)/ NXB Văn học, 1999.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Gửi D.V.Davưđov