30/01/2023 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đơn vịnh dược mã Đàn Khê sự
單詠躍馬檀溪事

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2007 13:41

 

Nguyên tác

老去花殘春日暮,
宦遊偶至檀溪路;
停騶遙望獨徘徊,
眼前零落飄紅絮。
暗想咸陽火德衰,
龍爭虎鬥交相持。
襄陽會上王孫飲,
坐中玄德身將危。
逃生獨出西門道,
背後追兵復將到。
一川煙水漲檀溪,
急叱征騎往前跳。
馬蹄踏碎青玻璃,
天風響處金鞭揮。
耳畔但聞千騎走,
波中忽見雙龍飛。
西川獨霸真英主,
坐下龍駒兩相遇。
檀溪溪水自東流,
龍駒英主今何處?
臨流三歎心欲酸,
斜陽寂寂照空山。
三分鼎足渾如夢,
蹤跡空留在世間。

Phiên âm

Lão khứ hoa tàn xuân nhật mộ,
Hoạn du ngẫu chí Đàn Khê lộ;
Đình tham diêu vọng độc bồi hồi,
Nhãn tiền linh lạc phiêu hồng nhứ.
Ám tưởng Hàm Dương hoả đức suy,
Long tranh hổ đẩu giao tương trì;
Tương Dương hội thượng vương tôn ẩm,
Toạ trung Huyền Đức thân tương nguy.
Đào sanh độc xuất tây môn đạo,
Bối hậu truy binh phục tương đáo.
Nhất xuyên yên thuỷ trướng Đàn Khê,
Cấp sất chinh kị vãng tiền khiêu.
Mã đề đề toái thanh pha ly,
Thiên phong hưởng xử kim tiên huy.
Nhĩ bạn đãn văn thiên kị tẩu,
Ba trung hốt kiến song long phi.
Tây Xuyên độc phách chân anh chủ,
Toạ hạ long câu lưỡng tương ngộ.
Đàn Khê khê thuỷ tự đông lưu,
Long câu anh chủ kim hà xử!
Lâm lưu tam thán tâm dục toan,
Tà dương tịch tịch chiếu không san;
Tam phân đỉnh túc hồn như mộng,
Tung tích không lưu tại thế gian.

Bản dịch của Phan Kế Bính

Tuổi già vui cảnh xuân tàn,
Hoan du  bỗng tới khe Đàn qua chơi.
Ngẩn ngơ dừng ngựa đứng coi,
Bông hoa trước mặt tả tơi cánh hồng.
Nhớ khi vận Hán đã cùng,
Nào hùm chọi sức nào rồng đua ganh.
Tương Dương mở tiệc linh đình,
Thương thay, Huyền Đức vận mình điên nguy!
Cửa tây trốn nạn ra đi,
Sau lưng đã thấy quân truy đến gần.
Mông mênh mặt suối cách ngần,
Nước sâu thăm thẳm muôn phần khó qua.
Đành liều thét ngựa xông pha,
Gió ào ào thổi, roi khoe ngọn vàng.
Sông cồn bể réo kinh hoàng,
Đôi rồng dưới sóng bỗng choàng nhảy lên.
Rõ ràng chân chúa Tây Xuyên,
Một người một ngựa khéo liền tốt đôi.
Khe Đàn nước vẫn chảy xuôi ,
Chúa kia ngựa ấy  nay thời ở đâu?
Nhìn xem luống ngẩn ngơ sầu
Bóng chiều bảng lảng soi đầu non không
Tam phân một giấc mơ mòng,
Chỉ còn di tích để trong cõi đời.
Bài thơ này vịnh việc ngựa nhảy lên khỏi khe suối Đàn Khê, cứu Lưu Huyền Đức thoát khỏi sự truy sát của Sái Mạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Đơn vịnh dược mã Đàn Khê sự