25/01/2020 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách sông nên phải luỵ đò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 17:03

 

Cách sông nên phải luỵ đò,
Tối trời nên phải luỵ cô bán dầu.
Hàng dầu cất gánh làm cao,
Khi mua chẳng bán, khi rao chẳng màng.
Nguồn:
1. Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cách sông nên phải luỵ đò