18/10/2021 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ)
Sonnet 018 (Shall I compare thee to a summer’s day)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi estrange vào 06/04/2008 17:49

 

Nguyên tác

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May;
And summer’s lease hath all too short a date.

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course untrimm’d;

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st

So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?
Em đáng yêu hơn và rất đỗi dịu êm
Gió mạnh tháng Năm chao đảo những nụ hoa
Mùa hạ ngắn không đủ cho hò hẹn

Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng
Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ
Những huy hoàng có thể không đượm thắm
Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ.

Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi
Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai
Cả cái Chết cũng không kéo em đi mãi
Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời

Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông
Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ)