03/10/2022 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời cao Phật hiện

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 18:57

 

Trời lưu ly hiện Phật Kim Cương
Mây bạc thân vàng nét tỏ gương
Quạ lửa càng sôi cơn thịnh nộ
Càng in bóng ngọc xuống mười phương.
10-10-1963

Nguồn: Lửa từ bi, Đoàn thanh niên tăng ni xuất bản, Sài Gòn, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Trời cao Phật hiện