28/10/2021 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học trò đi học đã về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 09:03

 

Học trò đi học đã về,
Cơm canh chưa nấu lại trề môi ra.
Khảo dị:
Học trò đi học vừa về,
Cơm canh chưa chín đã trề môi ra.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Học trò đi học đã về