23/05/2024 02:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi người quan họ

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 12/04/2012 17:40

 

Ngất ngây say nước sông Cầu,
Say người đối ẩm, say câu tâm tình.
Trời say say đến lặng thinh.
Sông say khỏa bóng ta – mình, về đâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Gửi người quan họ