26/09/2022 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân khuê kỳ 2
春閨其二

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2018 02:48

 

Nguyên tác

氤氳帳裏香,
薄薄睡時妝。
長吁解羅帶,
怯見上空床。

Phiên âm

Nhân uân trướng lý hương,
Bạc bạc thuỵ thời trang.
Trường hu giải la đới,
Khiếp kiến thượng không sàng.

Dịch nghĩa

Trong màn hương thoang thoảng dễ chịu,
Ăn mặc sơ sài để ngủ.
Cởi dải áo, than dài một tiếng,
Vì thấy cái giường không mà kinh hãi.

Bản dịch của Trần Tuấn Kiệt

Thoang thoảng mùi hương quanh trướng gấm,
Đâu cần giấc ngủ với y trang?
Tháo dải lưng quần, ôi lạnh lẽo!
Giường kia sao rộng, rộng thênh thang!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Xuân khuê kỳ 2