19/05/2024 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Thành Thái hoàng đế - 成泰皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2019 21:10

 

Nguyên tác

武武文文著錦袍,
朕為天子獨艱勞。
三杯紅酒群黎血,
一盞青茶百姓膏。
民淚落何予淚落,
歌聲高也哭聲高。
休談此潰干戈靜,
禍福將來付爾曹。

Phiên âm

Võ võ văn văn trước cẩm bào,
Trẫm vi thiên tử độc gian lao.
Tam bôi hồng tửu quần lê huyết,
Nhất trản thanh trà bách tính cao.
Dân lệ lạc hà dư lệ lạc,
Ca thanh cao dã khốc thanh cao.
Hưu đàm thử hội can qua tịnh,
Hoạ phúc tương lai phó nhĩ tào.

Bản dịch của Lương Trọng Minh

Võ võ văn văn khoác cẩm bào
Mình ta thiên tử độc gian lao
Rượu hồng ba chén dân trào máu
Một ấm trà xanh nước nấu cao
Than khóc trăm dân ta khóc mãi
Vang xa tiếng hát hát càng cao
Chiến tranh mấy độ giờ yên ắng
Hạnh phúc sau này biết trọn trao
Tương truyền bài thơ này được làm khi vua Thành Thái đến Hà Nội dự khánh thành cầu Paul Doumer (Long Biên), tức cảnh dân tình cơ cực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Thái hoàng đế » Vô đề