07/12/2022 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn hậu phùng hữu nhân
亂後逢友人

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 12:52

 

Nguyên tác

沧海去未得,
倚舟聊問津。
生靈寇盜盡,
方鎮改更貧。
夢裏舊行處,
眼前新貴人。
從來事如此,
君莫獨沾巾。

Phiên âm

Thương hải khứ vị đắc,
Ỷ chu liêu vấn tân.
Sinh linh khấu đạo tận,
Phương trấn cải cánh bần.
Mộng lý cựu hành xứ,
Nhãn tiền tân quý nhân.
Tòng lai sự như thử,
Quân mạc độc triêm cân.

Dịch nghĩa

Biển khơi chưa đi được,
Đang dựa thuyền hỏi thăm bãi bến.
Lúc này trộm cướp đã dẹp xong,
Quan trấn thủ địa phương đang lo xoá nghèo.
Tưởng như chỉ còn gặp nhau trong mộng,
Nay trước mắt là một người khá giả mới.
Cứ như tình hình này mà đi,
Ông không còn một mình khóc ướt khăn nữa nhé!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượt biển khơi còn chưa đi được
Đang dựa thuyền bến nước hỏi thăm
Lúc này giặc đã dẹp xong
Quan quyền trấn thủ đang mong xoá nghèo
Người tưởng chỉ gặp nhau trong mộng
Trước mắt đây trọng vọng quý nhân
Tình hình nay sáng sủa dần
Ông không còn phải khóc thầm ướt khăn
Sau loạn Hoàng Sào từ năm 878 đến năm 884, lúc này tác giả La Ẩn đã ngoài 50 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Loạn hậu phùng hữu nhân