20/06/2024 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài
感懷

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 09:59

 

Nguyên tác

鷓鴣在江南,
杜鵑在江北。
鷓鴣鳴家家,
杜鵑鳴國國。
微禽猶有國家聲,
孤臣對此情無極。

Phiên âm

Giá cô tại giang nam,
Đỗ quyên tại giang bắc.
Giá cô minh gia gia,
Đỗ quyên minh quốc quốc.
Vi cầm do hữu quốc gia thanh,
Cô thần đối thử tình vô cực.

Dịch nghĩa

Chim giá cô ở bờ nam sông,
Chim đỗ quyên ở bờ bắc sông.
Giá cô kêu gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc.
Loài chim nhỏ còn kêu tiếng quốc, gia,
Kẻ cô thần trước cảnh này lòng không dứt.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giá cô ở bờ nam,
Đỗ quyên ở bờ bắc.
Giá cô kêu gia gia,
Đỗ quyên kêu quốc quốc.
Chim kia còn kêu tiếng quốc gia,
Cô thần trước cảnh cầm sao được?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Cảm hoài