02/12/2022 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Mã song phàm
梁馬雙帆

Tác giả: Ngô Phúc Lâm - 吳福臨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 22:54

 

Nguyên tác

晴江遠眺碧煙徽,
帆影迢迢對岸依。
雙派逼秋轟欲響,
一風歧浪迅如飛。
利名客逐長流轉,
煙雪誰催短笛歸。
聯轡宦遊如得會,
扁舟杯酒看漁磯。

Phiên âm

Tình giang viễn diểu bích yên huy,
Phàm ảnh điều điều đối ngạn y.
Song phái bức thu oanh dục hưởng,
Nhất phong chi lãng tấn như phi.
Lợi danh khách trục trường lưu chuyển,
Yên tuyết thuỳ thôi đoản địch quy.
Liên bí hoạn du như đắc hội,
Biển chu bôi tửu khán ngư ky.

Dịch nghĩa

Tạnh sáng sông xa, hừng sáng một làn khói biếc,
Đôi thuyền nhấp nhô cùng dong buồm vào bờ.
Hai tiếng sấm sắp nổ vang trên sông như thúc mùa thu mau đến,
Một cơn gió nổi, con sóng nhanh như bay trào lên.
Lợi danh khách đã phó cả cho dòng nước,
Khói tuyết, ai thôi thúc tiếng sáo bay về?
Nếu được cầm cương dong ngựa cùng làm quan một thời,
Với chiếc thuyền con và chén rượu cùng ngồi trên tảng đá câu.

Bản dịch của Ngạn Xuyên Ngô Đức Thọ

Bừng xa khói biếc, rạng sông xanh,
Buồm chuyển lô nhô, sóng rập rình.
Như giục thu sang, vang sấm nổ,
Gió lên, con sóng vọt bay tranh.
Lợi danh phó cả cho dòng nước,
Khói tuyết ai thúc sáo về nhanh?
Ví được cầm cương cùng dong ngựa,
Thuyền con chén rượu được nhàn thanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Phúc Lâm » Lương Mã song phàm