10/02/2023 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếm khách
劍客

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/09/2008 04:41

 

Nguyên tác

十年磨一劍,
霜刃未曾試。
今日把似君,
誰為不平事。

Phiên âm

Thập niên ma nhất kiếm,
Sương nhận vị tằng thí.
Kim nhật bả tự quân,
Thuỳ vi bất bình sự.

Dịch nghĩa

Mười năm chỉ mài có một thanh kiếm,
Lưỡi kiếm sắc lạnh như sương nhưng chưa từng dùng thử.
Hôm nay cho bạn xem,
Có ai bị ức hiếp không?

Bản dịch của Ái Cầm

Ta mài kiếm sắc mười năm
Giang hồ chưa thử một lần ra tay
Cho ngươi xem kiếm hôm nay
Ai ức hiếp ta giúp ngay tận tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Kiếm khách