25/10/2021 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ra đi
Départ

Tác giả: Arthur Rimbaud

Nước: Pháp
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 12/08/2014 23:44

 

Nguyên tác

Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs.
Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours.
Assez connu. Les arrêts de la vie. - Ô Rumeurs et Visions !
Départ dans l'affection et le bruit neufs !

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đã xem khá đủ tầm nhìn
Gặp nhau dáng vẻ toát lên mọi điều
Đã là khá đủ, buổi chiều
Tiếng ồn đô thị, mặt trời thường soi
Đã hay khá đủ, cuộc đời
Điểm dừng biết đấy, nhìn coi, ồn ào
Ra đi cảm thấy nao nao
Tiếng đồn mọi chuyện xen vào mới nguyên.
Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arthur Rimbaud » Ra đi