11/08/2020 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bưng được miệng chĩnh, miệng vò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:27

 

Bưng được miệng chĩnh, miệng vò,
Nào ai bưng được miệng o miệng gì.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bưng được miệng chĩnh, miệng vò