26/05/2022 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống thiền

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 13/04/2019 14:41

 

Cơm áo nhạt màu đố kị
Bài thơ lỏng nhịp bon chen
Trăng khuya đối ẩm thiền thi sĩ
Chia sẻ niềm vui với đất trời.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Sống thiền