18/09/2021 13:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh tượng chùa Cổ Lễ bài 1

Tác giả: Phạm Văn Nghị (II)

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 08:24

 

Năm 1996 nhân qua chùa vào xem, chỉ thấy có một pho tượng lớn ngồi trên gác cao.

Chót vót ngồi chi đấy, hỡi ông?
Ba nghìn thế giới rộng mênh mông!
Chúng sinh lục lục bao sầu khổ,
Có chịu ra tay tế độ không?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (II) » Vịnh tượng chùa Cổ Lễ bài 1