26/09/2022 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn ai leo lét trên lầu (III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:20

 

Đèn ai leo lét trên lầu,
Giống đèn Lưu Bị đi cầu Khổng Minh.
Lưu Bị, Khổng Minh: hai nhân vật trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa (Trung Quốc).

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn ai leo lét trên lầu (III)