18/04/2021 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)
楊柳枝九首其九(輕盈嫋娜占春華)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:40

 

Nguyên tác

輕盈嫋娜占春華,
舞榭妝樓處處遮。
春盡絮飛留不得,
隨風好去落誰家。

Phiên âm

Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa,
Vũ tạ trang lâu xứ xứ già.
Xuân tận nhứ phi lưu bất đắc,
Tuỳ phong hảo khứ lạc thuỳ gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhẹ nhàng ẻo lả lấn hoa xuân
Đài múa phòng khuê liễu chắn tầm
Xuân đi tơ rụng mùa xanh chết
Liễu bay theo gió lạc vào sân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi cửu thủ kỳ 9 (Khinh doanh niểu nả chiếm xuân hoa)