25/05/2024 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sẻ ăn trưa ở đâu?
Где обедал, воробей?

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 24/04/2015 11:29

 

Nguyên tác

– Где обедал, воробей?
– В зоопарке у зверей.

Пообедал я сперва
За решеткою у льва.

Подкрепился у лисицы.
У моржа попил водицы.

Ел морковку у слона.
С журавлем поел пшена.

Погостил у носорога,
Отрубей поел немного.

Побывал я на пиру
У хвостатых кенгуру.

Был на праздничном обеде
У мохнатого медведя.

А зубастый крокодил
Чуть меня не проглотил.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

– Sẻ ăn trưa ở đâu?
– Ở trong vườn bách thú

Bữa trưa tớ mở đầu
Ở trong lồng sư tử

Lót dạ chỗ cáo nhỏ.
Nhà hải tượng – nước thôi.

Ăn cà rốt cùng voi
Cùng sếu ăn hạt mạch

Qua nhà anh tê giác
Thêm hạt tấm thôi mà

Cănguru mở tiệc
Ớ sẵn lòng tham gia

Gấu lông xù chiêu đãi
Cũng gọi tớ lại nhà.

Riêng cá sấu răng nhọn
Suýt cho tớ ra ma.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Sẻ ăn trưa ở đâu?