09/08/2020 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hoàng giả hoa 5
皇皇者華 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 18:01

 

Nguyên tác

我馬維骃,
六轡既均。
載馳載驅,
周爰咨詢。

Phiên âm

Ngã mã duy nhân,
Lục bí ký quân;
Tải trì tải khu,
Chu viên tư tuân.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngựa ân ta trắng chen đốm sặm
Sáu dây cương thấy nắm điều hoà
Lướt mau chạy gấp ra xa
Đến nơi đi khắp để mà dò thăm
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hoàng hoàng giả hoa 5