17/07/2024 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai nách những lông xồm xồm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:10

 

Hai nách những lông xồm xồm,
Chồng yêu chồng bảo mối tơ hồng trời cho.
Đêm ngủ thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo lái đò cầm canh.
Ăn vụng bụng to tày thùng,
Chồng yêu chồng bảo cái giành đựng cơm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai nách những lông xồm xồm