18/06/2024 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang nguyệt
江月

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2010 01:19

 

Nguyên tác

江月光於水,
高樓思殺人。
天邊長作客,
老去一沾巾。
玉露團清影,
銀河沒半輪。
誰家挑錦字,
滅燭翠眉顰。

Phiên âm

Giang nguyệt quang ư thuỷ,
Cao lâu tư sát nhân.
Thiên biên trường tác khách,
Lão khứ nhất triêm cân.
Ngọc lộ đoàn thanh ảnh,
Ngân hà một bán luân.
Thuỳ gia thao cẩm tự[1],
Diệt chúc thuý my tần.

Dịch nghĩa

Trăng sông soi trên mặt nước thật là sáng,
Trên lầu cao, lòng buồn muốn chết đi được.
Nơi chân trời, lâu nay làm thân lưu lạc mãi,
Cái già tới với cái khăn đẫm nước mắt.
Bóng trong suốt kia có lớp sương trắng mỏng che khắp,
Nửa vành trăng khuyết chìm trong giải sông Ngân.
Nhà nào đang thêu chữ gấm kia,
Khi ngọn đuốc tàn, thì đôi lông mày cũng nhăn lại.

Bản dịch của Nhượng Tống

Trăng bến trong hơn nước
Lầu cao nghĩ chết lòng
Bên trời phờ tóc bạc
Hàng lệ đẫm khăn hồng
Sương ngọc mờ muôn dặm
Sông Ngân ngậm nửa vòng
Nhà ai thêu chữ gấm
Cau mặt tắt đèn chong
(Năm 766)

[1] Do tích bài thơ Chức cẩm hổi văn 織錦回文 do Tô Huệ 蘇蕙 dùng năm loại tơ màu khác nhau để dệt nên bài thơ mà có thể đọc ngang hay dọc đều có ý nghĩa. Vào đời Tần vương Phù Kiên 苻堅, Đậu Thao giữ chức chế sứ Tần châu, bị đổi đi vùng Lưu Sa. Vợ là Tô Huệ, tự Nhược Lan 若蘭, buồn nhớ chồng, dệt nên bài thơ có thể đọc xuôi ngược, gửi tới chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang nguyệt