04/12/2023 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gần xa

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 10:45

 

Đồng Hới vào thăm bạn Quảng Điền
Tôm rằn kho ớt bột Thừa Thiên
Thương ai nhịn khát lao Thừa Phủ
Vợ bán chè rao góc Ngự Viên
6-1958

Nguồn:
1. Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996
2. Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Gần xa