20/06/2021 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 02
水調詞其二

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:47

 

Nguyên tác

羽管慵調怨別離,
西園新月伴愁眉。
容華不分隨年去,
獨有妝樓明鏡知。

Phiên âm

Vũ quản thung điều oán biệt ly,
Tây viên tân nguyệt bạn sầu my.
Dung hoa bất phận tuỳ niên khứ,
Độc hữu trang lâu minh kính tri.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Oán biệt ly điệu buồn cung vũ
Bạn mày ngài trăng cũ vườn tây
Dung hoa tàn úa tháng ngày
Gương soi biết thiếp mảnh mai héo mòn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 02