28/09/2021 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Hạc lâu
黃鶴樓

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 15:36

 

Nguyên tác

誰將玉笛弄中秋?
黃鶴歸來識舊遊。
漢樹有情橫北渚,
蜀江無語抱南樓。
燭天燈火三更市,
搖月旌旗萬里舟。
卻笑鱸鄉垂釣手,
武昌魚好便淹留。

Phiên âm

Thuỳ tương ngọc địch lộng trung thu?
Hoàng Hạc quy lai thức cựu du.
Hán thụ hữu tình hoành bắc chử,
Thục giang vô ngữ bão Nam lâu[1].
Chúc thiên đăng hoả tam canh thị[2],
Diêu nguyệt tinh kỳ vạn lý chu.
Khước tiếu lư hương[3] thuỳ điếu thủ,
Vũ Xương ngư hảo[4] tiện yêm lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sáo ngọc đêm trung thu ai thổi
Hạc vàng về cảnh cũ còn ham
Cây bờ Hán hoành ngang bãi bắc
Dòng Thục giang ôm nhẹ lầu Nam
Chợ thâu đêm soi trời đèn sáng
Cờ rung trăng thuyền đậu bạt ngàn
Ai thả câu lư ngư quê cũ
Cá Vũ Xương níu kiếp sống nhàn
Bài này được làm năm Thuần Hy thứ 4 (1177) khi từ Tứ Xuyên trở về quê, ngang qua lầu Hoàng Hạc vào đêm trung thu, lên lầu ngắm cảnh.

[1] Tên lầu gần lầu Hoàng Hạc ở Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc.
[2] Chợ kéo dài tới khuya, canh ba.
[3] Chỉ quê của tác giả tại Tô Châu, nơi có nhiều cá lư nổi tiếng ngon. Cũng lấy tích Trương Hàn 張翰 khi ở Lạc Dương, nhớ cá lư đất Ngô, từ quan về quê sống đời dân dã.
[4] Cá mè Vũ Xương rất ngon, lấy tích thời Tam Quốc, Tôn Hạo là chúa Đông Ngô muốn dời đô từ Kiến Nghiệp đến Vũ Xương, dân chúng không chịu nên sáng tác bài hát như sau: "Ninh ẩm Kiến Nghiệp thuỷ, Bất thực Vũ Xương ngư" 寧飲建業水,不食武昌魚 (Thà uống nước sông Kiến Nghiệp, Còn hơn ăn cá mè Vũ Xương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Hoàng Hạc lâu