03/02/2023 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hội làng

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 07/07/2021 07:13

 

bao nhiêu mũ áo xênh xang
nấp sau khăn thắm buộc ngang ngực trần

hội tan bùn đọng gót chân
nụ cười Tễu lắng trong dần ao quê

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Hội làng