23/03/2023 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc dục tử
沐浴子

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2008 07:13

 

Nguyên tác

沐芳莫彈冠,
浴蘭莫振衣。
處世忌太潔,
志人貴藏暉。
滄浪有釣叟,
吾與爾同歸。

Phiên âm

Mộc phương mạc đàn quan,
Dục lan mạc chấn y.
Xử thế kỵ thái khiết,
Chí nhân quý tàng huy.
Thương lãng hữu điếu tẩu,
Ngô dữ nhĩ đồng quy.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Xông hương, chớ bỏ mũ,
Khép áo khi tắm lan.
Thanh bạch khó xử thế,
Gặp người đừng phô trương.
Sóng biếc người câu cá,
Ta với ông cùng đường.
Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Mộc dục tử