02/07/2020 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục Bàn Thạch kính
慾盤石徑

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 07:58

 

Nguyên tác

朝登橫山立,
暮下盤徑浴。
攜取兩片石,
江山不盈掬。

Phiên âm

Triêu đăng Hoành Sơn[1] lập,
Mộ há Bàn kính dục.
Huề thủ lưỡng phiến thạch,
Giang sơn bất doanh cúc.

Dịch nghĩa

Sớm lên đứng trên núi Hoành Sơn,
Chiều xuống tắm ở khe Bàn Thạch.
Cầm trong tay hai nơi hai mảnh đá,
Cả non sông không đầy một vốc tay.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sáng lên Hoàng Sơn trông,
Chiều xuống Bàn Thạch tắm.
Nhặt hòn đá mỗi nơi,
Núi sông không đầy nắm.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Dãy núi giáp hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, tiếng địa phương gọi là Đèo Ngang, đường bộ giao thông Bắc-Nam đi qua đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Dục Bàn Thạch kính