25/09/2021 18:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Quán vu trường dạ quá xuân thì)
無題(慣于長夜過春時)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Mặc Am vào 25/02/2019 13:53

 

Nguyên tác

慣于長夜過春時,
挈婦將雛鬢有絲。
夢裡依稀慈母淚,
城頭變幻大王旗。
忍看朋輩成新鬼,
怒向刀叢覓小詩。
吟罷低眉無寫處,
月光如水照緇衣。

Phiên âm

Quán vu trường dạ quá xuân thì,
Khiết phụ tương sồ mấn hữu ty.
Mộng lý y hy từ mẫu lệ,
Thành đầu biến huyễn đại vương kỳ.
Nhẫn khan bằng bối thành tân quỷ,
Nộ hướng đao tùng mịch tiểu thi.
Ngâm bãi đê mi vô tả xứ,
Nguyệt quang như thuỷ chiếu tri y.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quen với đêm dài hết tuổi xuân
Dắt vợ ôm con, tóc bạc dần
Trong mộng mẹ hiền tuôn rơi lệ
Thành quách cờ vương tựa quỷ thần
Lặng trông bằng hữu thành ma mới
Giận ngó đao gươm kiếm mấy vần
Ngâm xong cúi mặt không ghi hết
Trăng kia lạnh lẽo rọi bên thân
Tháng 2 năm 1931

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Quán vu trường dạ quá xuân thì)