27/10/2021 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam khúc kỳ 5
江南曲其五

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2018 14:29

 

Nguyên tác

生長吳儂不記春,
鄉音旋改踏京塵。
丫頭小伎相偎坐,
眾里矜誇是北人。

Phiên âm

Sinh trưởng ngô nông bất ký xuân,
Hương âm toàn cải đạp kinh trần.
Nha đầu tiểu kỹ tương ôi toạ,
Chúng lý căng khoa thị bắc nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Như ta chẳng biết xuân thì,
Giọng quê đổi, đạp bụi lì kinh đô.
Kề bên kỹ nữ hoa nô,
Nghe khoe rằng chúng các cô bắc kỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Giang Nam khúc kỳ 5