19/06/2024 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 16

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:34

 

Lăng nhăng bữa díp sự hoang đàng,
Tiệc ngọc thuyền qua[1] bạn đãi đằng.
Than phận[2] lênh đênh đào thớ lợ,
Trách duyên lạc lẽo liễu xây quàng[3].
Con trăng nhắm bóng cây mai bạc,
Dì gió đưa duyên đoá cúc vàng.
Ơn đội[4] chúa xuân cơn gặp gỡ,
Cơi trầu chén rượu dám mê man[5].
[1] Có sách chép là “thuyền hoa”.
[2] Có sách chép là “Xét phận”.
[3] Có sách chép là “xuê xoang”.
[4] Có sách chép là “Ơn gội”.
[5] Có sách chép là “Cây tiền chén rượu đắm mê mang”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 16