01/07/2022 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giả thuyết

Tác giả: Phạm Công Thiện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2015 13:02

 

Co giãn siêu vật lý
Thời gian đảo ngược đi:
Cái tách rớt xuống sàn
Vọt nhảy lại trên bàn:
Những gì đã tan vỡ
Tròn vẹn lại ban sơ
Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Công Thiện » Giả thuyết