11/08/2020 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U sầu kỳ 2
幽愁其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 06:53

 

Nguyên tác

欲廢詩書學老莊,
前人衣鉢上難忘。
百年祇此為心血,
一日安能易腎腸。
方見宏埏大開闢,
未知千地不鴻荒。
已哉吾且行吾素,
消息盈虛仔細量。

Phiên âm

Dục phế Thi, Thư[1] học Lão, Trang[2],
Tiền nhân y bát thượng nan vương.
Bách niên chỉ thử vi tâm huyết,
Nhất nhật an năng dịch thận trường.
Phương kiến hoành diên đại khai tịch,
Vị tri thiên địa bất hồng hoang.[3]
Dĩ tai ngô thả hành ngô tố,
Tiêu tức doanh hư tử tế lường.

Dịch nghĩa

Muốn bỏ Thi Thư, học đạo Lão Trang,
Song đạo truyền thống cha ông khó mà quên được.
Trăm năm lấy đó làm điều tâm huyết,
Một ngày sao thể thay đổi tấc lòng.
Đang thấy vũ trụ mở mang ghê gớm,
Biết đâu đất trời lại trở lại thuở hồng hoang.
Thôi thôi ta hãy làm theo cái chí vốn có,
Phải lường cho kỹ mọi lẽ tuần hoàn, lúc đầy lúc vơi, khi suy khi thịnh.

Bản dịch của Lê Phụng

Bỏ Nho học Đạo những mong
Nếp nhà truyền lại khó lòng lãng quên
Trăm năm tâm huyết một niềm
Một ngày thay đổi ước nguyền cũng đang
Mắt nhìn hoàn vũ mở mang
Đất trời quay lại hồng hoang không đường
Nếp xưa đành quyết noi gương
Vơi đầy suy thịnh gốc nguồn ngẫm suy
Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Kinh thi, Kinh thư, hai bộ sách kinh điển của Nho học. Đây chỉ đạo Nho nói chung.
[2] Lão Tử và Trang Tử, hai triết gia nổi tiếng thời Xuân Thu - Chiến Quốc, có khuynh hướng yếm thế, thoát ly.
[3] Ý nói thực dân Pháp càng đẩy mạnh “khai hoá” thì đất nước ta, nhân dân ta càng trở nên man dã (phong hoá suy đồi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » U sầu kỳ 2