01/08/2021 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị Xuân đi chợ mùa hè

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:10

 

Chị Xuân đi chợ mùa hè,
Mua cá thu về chợ hãy còn đông.

Anh Hươu đi chợ Đồng Nai,
Bước qua Bến Nghé, ngóng ai đận đà.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chị Xuân đi chợ mùa hè