26/10/2020 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh nhàn là lãi

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2014 22:12

 

Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh.[1]
Kiếp phù sinh vinh nhục, nhục vinh,
Liếc mắt đám mây trôi mấy chốc.
Con tạo vật bắt đeo râu tóc,
Nợ tang bồng phải giả mới là giai.
Mảnh áo xiêm buộc lấy cái hình hài,
Ngoài nghìn dặm chửa chồn chân ngựa ký[2].
Hiền ngu thiên tải tri thuỳ thị,
Phú quý bách niên năng kỷ hà.[3]
Hội công danh nhớn nhỏ cũng là,
Thôi mặn nhạt đã trải qua mùi thế.
Tìm thú cũ hỏi thăm sơn thuỷ,
Chén hoàng hoa[4] ngồi lắng ngọn thu phong[5].
Thảnh thơi một giấc bắc song[6].
Theo Việt Nam ca trù biên khảo. Sách Hoa Dung tiểu lộ không ghi tác giả là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chữ Hán: 處世若大夢,胡為勞其生 (Ở đời là một giấc mộng lớn; Việc gì phải nhọc thân mình), lấy từ bài Xuân nhật tuý khởi ngôn chí của Lý Bạch.
[2] Ngựa đi một ngày được ngàn dặm, ví với người tài giỏi.
[3] Chữ Hán: 賢愚千載知誰是,富貴百年能幾何 (Nghìn năm còn biết là ai hiền với ngu; Cõi trăm năm phú quý được là bao nhiêu).
[4] Chén rượu hoa cúc.
[5] Gió thu. Trương Hàn đời Nam Tề làm tư mã Đông Tào cho Tề Vương Quynh là em Tề Vũ Đế. Đêm ngồi nghe gió thu thổi, chạnh nghĩ đến thân thế và quê hương, bèn làm bài Dạ toạ thính thu phong rồi bỏ quan về.
[6] Theo Tấn thư, Đào Tiềm từng nói:
Hạ nguyệt hư nhàn, cao ngoạ bắc song chi hạ,
Thanh phong phiêu chí, tự vị Hy Hoàng thượng nhân.
夏月虛閒,高臥北窗之下,
清風飄至,自謂羲皇上人。
(Tháng hè thanh nhàn, nằm khểnh bên cửa sổ phía bắc,
Gió mát phe phẩy, tự cho mình là người đời vua Phục Hy.)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thanh nhàn là lãi