23/01/2022 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Tiên

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2018 16:00

 

Phiên âm

Diểu diểu yên ba sạ hữu vô,
Bách niên tiền thị Mạc công đô.
Đại cư Hải kiếu quần sơn thốc,
Nhân tụ hà châu nhất huyện cô.
Kim Dự, Phù Dung dư sự tích,
Đông Hồ, Nam Phố tiểu qui mô.
Sanh thuyền lịch lãm xuyên nguyên thắng,
Khước ức Lư Khê cựu điếu đồ.

Bản dịch của Trương Quang Gia

Mơ màng khói sóng có rồi không
Thành quách trăm năm dấu Mạc công
Ven biển xa xuôi ngàn tiếp núi
Dân lành sum họp huyện ven sông
Phù Dung Kim Dự còn lưu vết
Nam Phố Đông Hồ nhuốm rêu phong
Thuyền lướt sông dài vui thắng cảnh
Lư Khê chạnh tưởng bóng ngư ông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Hà Tiên