30/11/2022 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa đêm đọc Cao Chu Thần

Tác giả: Nguyễn Xuân Thâm

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 23:09

 

Một bước trên cát lún
Một bước giữa gió cuồn
Thơ lạnh như kiếm báu
Chém ngang thế kỷ buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Thâm » Nửa đêm đọc Cao Chu Thần