27/07/2024 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư biên
思邊

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/03/2007 13:58

 

Nguyên tác

去年何時君別妾,
南園綠草飛蝴蝶。
今歲何時妾憶君,
西山白雪暗秦雲。
玉關去此三千里,
欲寄音書那可聞。

Phiên âm

Khứ niên hà thời quân biệt thiếp
Nam viên lục thảo phi hồ điệp
Kim tuế hà thời thiếp ức quân
Tây sơn bạch tuyết ám Tần vân
Ngọc quan khứ thử tam thiên lý
Dục ký âm thư na khả văn ?

Dịch nghĩa

Năm ngoái vào lúc này, chàng và thiếp ly biệt
Bên vườn nam, bướm bay vờn cỏ xanh biếc
Năm nay vào lúc chia biệt ấy, thiếp nhớ tới chàng
Núi phía tây, tuyết trắng che kín, xám mây Tần
Ngọc quan nơi chàng đến cách xa ba ngàn dặm
Muốn gởi lá thư, không biết chàng có nhận được chăng ?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Năm ngoái giờ này ta biệt ly,
Vườn nam bướm lượn, cỏ xanh rì.
Năm nay thiếp nhớ chàng khi biệt,
Ba ngàn dặm cách Ngọc Quan đi.
Núi Tây tuyết trắng, mây Tần xám,
Thư gửi, biết chàng nhận được chi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tư biên