07/03/2021 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi chớ lấy kẻo chầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:12

 

Ai ơi chớ lấy kẻo chầy,
Xem hoa bốn mắt, đi giày ba chân.
Khảo dị:
Ai ơi chớ lấy kẻo chầy,
Xem hoa bốn mặt, đi giày ba chân.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi chớ lấy kẻo chầy