07/08/2020 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu như nậu đi xe cùng kiệu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 10:17

 

Giàu như nậu[1] đi xe cùng kiệu,
Khó như đôi đứa mình, mình liệu mình đi.
Anh đi cho em một lễ thỉnh kỳ,
Heo thời một cặp, gà ri một lồng.
Phía bên anh đừng mời chi đông,
Nội cha với mẹ, vợ chồng ông mai[2].
Phía bên em đừng mời chi ai,
Nội cha với mẹ, với hai đứa mình.
Thắp nhang lên, lại vái chung tình,
Cho cha cho mẹ biết phận mình là dâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Người ta (tiếng địa phương).
[2] Ông mối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu như nậu đi xe cùng kiệu