29/01/2023 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng ngư
黃魚

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 11:26

 

Nguyên tác

日見巴東峽,
黃魚出浪新。
脂膏兼飼犬,
長大不容身。
筒筩相沿久,
風雷肯為伸。
泥沙卷涎沫,
回首怪龍鱗。

Phiên âm

Nhật kiến Ba Đông giáp,
Hoàng ngư xuất lãng tân.
Chi cao kiêm tự khuyển[1],
Trường đại[2] bất dung thân.
Đồng đồng tương duyên cửu,
Phong lôi khẳng vị thân.
Nê sa quyển tiên mạt,
Hồi thủ quái long lân.

Dịch nghĩa

Ban ngày tại vùng kẽm Ba Đông,
Cá vàng xuất hiện mỗi khi có làn sóng mới.
Mỡ nó được dùng để nuôi chó.
To lớn quá không có chỗ nương thân.
Dáng như ống tre cứ đời đời truyền mãi,
Gió to sấm sét không chẻ nó ra được.
Cát với bùn cuốn dớt với dãi của nó,
Nhìn lại cứ ngỡ là vẩy rồng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hàng ngày kẽm Ba Đông,
Trên sóng cá vàng trỗi.
Mỡ béo cho chó ăn,
To lớn thân khó gửi.
Ống trúc đời đời truyền,
Sóng, sấm không chẻ nổi.
Quay nhìn tưởng vẩy rồng,
Bùn cát cuốn dớt dãi.
(Năm 767)

[1] Từ vùng Giang Lăng tới Bành Lễ đều dùng loại cá này để nuôi chó.
[2] Loại cá này có con dài tới 75cm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoàng ngư