17/08/2022 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái kỳ 1
出塞其一

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 02:06

 

Nguyên tác

秦時明月漢時關,
萬里長征人未還。
但使龍城飛將在,
不教胡馬渡陰山。

Phiên âm

Tần thời minh nguyệt Hán thời quan,
Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.
Đãn sử Long Thành[1] phi tướng[2] tại,
Bất giao Hồ mã độ Âm san[3].

Dịch nghĩa

Vẫn là vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán,
Mà người chinh chiến nơi nghìn dặm vẫn chưa trở về.
Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành,
Thì sẽ không cho ngựa Hồ vượt qua núi Âm sơn.

Bản dịch của Châu Giang

Trăng Tần, ải Hán vẫn đây mà,
Nghìn dặm chinh phu chửa về nhà.
Phi tướng nếu giờ còn ở lại,
Âm Sơn đâu có ngựa Hồ qua!
[1] Nay là huyện Triêu Dương, tỉnh Nhiệt Hà.
[2] Viên tướng bay. Ngày xưa người Hung Nô gọi Lý Quảng là phi tướng.
[3] Tên rặng núi chạy qua Tuy Viễn, Sát Sáp Nhĩ, Nhiệt Hà. Ngày xưa quân Hung Nô thường dùng núi này làm căn cứ để vào cướp phá biên thuỳ nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Xuất tái kỳ 1